Geseke

Het verlaten dorp Hüstede, ongeveer 1,6 km ten noorden van Geseke, was al in de prehistorie een bewoond gebied aan de rand van een lössleemplateau. Het dorp lag op de zogenaamde Heringe tussen de beken Heringhausen en Völmeder, in het westen begrensd door Geseke, in het noorden door de gemeente Verne, in het oosten door Volmede en in het zuiden door Geseke.

Als je het fietspad in noordwestelijke richting volgt, kom je door het beschermde landschapsgebied Mönninghauser Bruch naar het dorp Mönninghausen, dat al in 1120 in documenten werd vermeld, met de laatromaanse dorpskerk St. Vitus uit de 13e eeuw, waarvan het grondplan de ongewone vorm van een Grieks kruis heeft.

Dit overwegend open cultuurlandschap, gekenmerkt door landbouwgrond, maakt deel uit van het vogelreservaat Hellweg-Börde, met internationaal belangrijke broedpopulaties van de grauwe kiekendief, bruine kiekendief en kwartelkoning. Het gebied is ook bijzonder belangrijk voor de Mornell's en de Goudplevier en voor de Rode en Zwarte Wouw.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.