De bewegwijzering

De bewegwijzering helpt je om gemakkelijk je weg te vinden en je volledig te concentreren op het prachtige landschap van Sauerland en Siegerland-Wittgenstein en de bezienswaardigheden onderweg. Dit zorgt voor ontspannen fietsen en genieten van de natuur!

De knooppunten bevinden zich op kruispunten van het NRW-fietsroutenetwerk. Op de huidige locatie is het rode nummer van de kruising duidelijk zichtbaar boven de wegwijzer.

De informatieborden bij de knooppunten tonen de mogelijke routes naar de volgende knooppunten op de kaartvakken en geven informatie over plaatsen en bezienswaardigheden in de directe omgeving.

De pijlvormige wegwijzers tonen de lokale en langeafstandsbestemmingen met kilometeraanduiding. De bestemmingspictogrammen voor de respectievelijke lokale en langeafstandsbestemmingen geven bijvoorbeeld treinstations of toeristische informatiecentra aan. De routepictogrammen geven informatie over de aard van de route, bijvoorbeeld of het een spoorwegroute is.

De inzet met het rode getal onder de betreffende pijl geeft de richting en het nummer van de dichtstbijzijnde kruising aan. De gele cijfers of letters geven het verloop van de fietsroutes van Bike-Arena-Sauerland aan. Andere inlegvellen met pictogrammen geven het verloop van bovenregionale fietsroutes aan, bijv. RuhrtalRadweg, SauerlandRadweg, enz.

Tussenwegwijzers dienen uitsluitend ter bevestiging van de routegeleiding en worden daarom zonder bestemming, afstandsinformatie en routelogo's gebruikt. De wegwijzers worden gebruikt op punten waar het fietspadennetwerk slechts langs één route loopt en geen vertakkingsmogelijkheden biedt.

Verschiedene Zwischenwegweiser im Radnetz

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.