Biologisch Station Siegen

Organisatie

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Biologisch Station Siegen
De natuur tussen de Rothaarkam en het Siegtal is gevarieerd - en de taken van het Biologisch Station Siegen zijn net zo gevarieerd. Ze variëren van het beheer van beschermde gebieden, contractuele natuur- en soortenbescherming, wetenschappelijke en adviserende taken, pr-werk tot verschillende evenementen.

Address

Biologisch Station Siegen

In der Zitzenbach 2

57223 Kreuztal

Telefon: 02732-767734-0

Fax: 02732-767734-9

post@biostation-siwi.de

URLs

Homepage

De verantwoordelijkheidsgebieden zijn gebaseerd op de financieringsrichtlijnen "Biologische stations NRW" van het ministerie voor Milieu en Natuurbehoud, Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat Westfalen:


Beheer van beschermde gebieden


Het behoud van natuurlijke hulpbronnen is vaak alleen mogelijk als er geschikte beschermde gebieden worden aangewezen:  • Natuurreservaat

  • Fauna-bloemen-habitatgebieden

  • vogelreservaten

  • wettelijk beschermde biotopen

  • andere gebieden voor natuurbehoud


Veel van deze habitats worden op traditionele wijze onderhouden en beheerd. De aantrekkelijke en soortenrijke bergbloemweiden zijn een van de vele voorbeelden.


Contractueel natuurbehoud


Bescherming van soorten


Door het verlies van habitats zijn steeds meer inheemse dier- en plantensoorten sterk afhankelijk van menselijke bescherming. Het Biologisch Station Siegen zet zich in voor het behoud en de toename van de populatie inheemse soorten. Het beheert projecten die precies zijn afgestemd op de habitatvereisten van deze soorten en streeft ernaar het uitsterven van dier- en plantensoorten tegen te gaan.


Wetenschappelijke en adviserende taken


Het Biologisch Station Siegen voert wetenschappelijke studies uit naar geselecteerde diersoorten en bedreigde plantensoorten en habitats. Het is ook op verschillende manieren adviserend actief.


Public relations


PR-werk maakt het mogelijk om de bevolking te informeren over regionale natuurbescherming. Daarnaast wil het Biologisch Station de bevolking aanzetten tot milieu- en natuurvriendelijk gedrag en bewustmaking.


Het jaarlijkse evenementenprogramma omvat gemiddeld 60 verschillende wandelingen, lezingen, informatiestands en seminars (exclusief boerenmarkten en grote evenementen) op het gebied van natuur en cultuur. De evenementen worden samen met bijna 50 samenwerkingspartners georganiseerd. De evenementenkalender is verkrijgbaar bij de toeristenvereniging Siegerland-Wittgenstein, Siegen.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.