Güllener Ring

Natuurmonument

Wij in Sundern!

Address

Güllener Ring

Am Nordhang des Dümbergs

59846 Sundern

URLs

Homepage

Het wallencomplex Güllener Ring ligt ongeveer 800 m ten zuiden van Linnepe op de noordelijke helling van de Dümberg op een hoogte van 440 tot 460 m. De hoofdburcht had een ronde diameter. De ronde hoofdburcht had een diameter van ongeveer 55-60 m. Dit deel is omsloten door een sterke wal en een buitenste gracht. Aan de noordkant is er een kleinere voorburcht, ook beveiligd door een wal en gracht. De enige toegang tot de hoofdburcht was vanuit het noordwesten door een wangpoort, waardoor de kasteelruïnes vandaag de dag nog steeds betreden kunnen worden.

Resten van de wallen en grachten zijn bewaard gebleven. De vele stenen die in het terrein liggen, zijn waarschijnlijk afkomstig van een vervallen muur in de wal. De hoogte van de binnenste omwalling is nog 2 tot 3½ m, de gracht is tussen 5 en 6 m diep.

Een kleinere sectiemuur met een buitenste gracht ligt nog ongeveer 100 m naar het zuiden.

De site staat sinds 1978 op de monumentenlijst. De Güllener Ring is een van de Karolingisch-Ottomaanse kastelen.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.