Holle wegen in Fröhningerholz

Historische site

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Holle wegen in Fröhningerholz

De holle wegen in het "Fröhningerholz" liggen tussen de hoogten Kilgeshahn en Mühlenkopf in Kreuztal-Ferndorf aan de Kreuztal-aanvoerweg naar de Rothaarsteig. Dit zijn de overblijfselen van een route die de "Aherhammer", een voormalige ijzeren hamer (voor het eerst vermeld in 1417), verbond met Bottenbach en Siegen met een aansluiting op de oude langeafstandsweg van Arnsberg en Olpe naar Siegen. De route liep door het perceel "Fröhningerholz" - de naam komt waarschijnlijk van "Fröhlichshof", een van de vier oorspronkelijke boerderijen van Ferndorf.

59050614

Address

Holle wegen in Fröhningerholz

Aherhammer (am Ende)

57223 Kreuztal

Telefon: +49 2732 51-0

v_graebener@kreuztal.de

URLs

Homepage

Uiterlijk in 1516 werd bij de verlening van de keurvorst aan de massablazers en hamersmeden op het platteland bepaald dat alle in het Siegerland geproduceerde metaalwaren alleen via de stad Siegen mochten worden geëxporteerd, waarbij de ijzerhandelaren, Reidemeister genoemd (afgeleid van de term reiden = rekenen), lid moesten zijn van de broederschap van de staalsmeden. Naast kwaliteitscontrole dienden de omleidingen via de markt van Siegen ook om de marketing van de metaalproducten te centraliseren. Als uitgevers hadden de ijzersmeden talrijke ijzerfabrieken en hamermolens van kapitaal en grondstoffen voorzien (uitgeversstelsel). Ze hadden er dus belang bij om de ijzer- en staalproducten met winst door te verkopen. Sommige massablazers probeerden af en toe de controles van de stadswaag in Siegen te omzeilen om inferieur staal, bijv. Kloppert, als kwaliteitsstaal te verkopen.


Je kunt een "bundel holle wegen" tot 80 meter breed zien met tot zes aangrenzende wagensporen. Dit zijn opeenvolgende sporen die zijn ontstaan door bodemerosie op de druk bereden wegen. Als de "sporen" zo diep werden dat de assen elkaar raakten, werd er een nieuw spoor naast het oude gelegd.


De holle wegen in Fröhningerholz zijn een grondmonument van de stad Kreuztal. Een informatiebord in het gebied (boven het schietcentrum Ferndorf) geeft meer informatie. Rondleidingen kunnen via de gemeente worden geboekt.Historische feiten over Ferndorf
Men vermoedt dat zich hier tijdelijk neolithische herders vestigden die leefden van de veeteelt. In 1967 werd tijdens bouwwerkzaamheden in het Zitzenbachtal een stenen bijl gevonden die tussen 2500-1800 v.Chr. gedateerd werd. Het is samen met andere oude artefacten te zien in het streekmuseum van Ferndorf. De eerste metalen werden gesmolten in de La Tène periode rond 500 voor Christus.


In 1067 droeg de aartsbisschop van Keulen, Anno II, omvangrijke goederen en rechten over aan het kanunnikenklooster St George in Keulen. De schenkingsakte Werden ook andere inkomsten uit een landgoed in Ferndorf (Berentraph) genoemd. Ferndorf is dus een van de oudste dorpen in het Siegerland. Vermoedelijk vanaf het einde van de 13e of het begin van de 14e eeuw werd de Ferndorfbach gebruikt om met behulp van waterraderen smelterijen en hamermolens te laten draaien. Uit de bekende mijn Stahlberg bij Müsen werden grote hoeveelheden van het beroemde witte ijzerzandsteen (staalsteen) gewonnen. De Steinberg (stenberg) daar wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1313 met een douanekantoor. In 1319 is er sprake van een smelterij "zu der Ae", de latere "Aherhammer" wordt genoemd in een document uit 1417. Aan het begin van de 15e eeuw wordt er ook melding gemaakt van een kopersmelterij in Ferndorf en in 1529 wordt er voor het eerst melding gemaakt van mijnbouw in Martinshardt.


Sinds de oorsprong in de 14e eeuw is er altijd metaal verwerkt in de Aherhammer. Tegenwoordig is er een bedrijf gevestigd dat gespecialiseerd is in de productie van geperforeerde platen. Meer informatie op: www.ferndorf.de (Economie).

Business hours

Das Gelände ist jederzeit zugänglich.

Directions

Public Transit

Busverbindung zwischen Kreuztal und Hilchenbach - Haltestelle Aherhammer. Von dort ca. 5 min zu Fuß.

Getting there

Am Ortsende von Ferndorf (Richtung Hilchenbach) von der B 508 talwärts in die Straße 'Aherhammer' einbiegen. Am Ende hinter dem Bahnübergang Auto abstellen und zu Fuß weiter. Hinter der Bahn rechts nach ca. 200 befindet sich die Reste der alten Hohlwege - angezeigt durch ein Hinweisschild.  Die Hohlwege sind von oben (vom Schützenhaus) besser zu erreichen.

Parking

Voorbij de spoorweg.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.