Natuurreservaat Oberhagen

Natuurpark / natuurreservaat

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Natuurreservaat Oberhagen

Natuurreservaat Oberhagen

Address

Natuurreservaat Oberhagen

Oberhagen

59581 Warstein

info@initiative-oberhagen.de

URLs

Homepage

De Oberhagen is een bosgebied van ongeveer 13 hectare dat vooral vanwege de rijke aanwezigheid van beschermde plantensoorten onder natuurbescherming is geplaatst. Vooral de zeldzame Turkse lelie (tot 2.000 exemplaren; het meest noordwestelijke voorkomen) is hier het vermelden waard.

Oberhagen is ook van enorme historische betekenis: al sinds de middeleeuwen wordt hier ijzererts gewonnen - twee diepe mijnen getuigen nog van de mijnbouw. In Oberhagen bevindt zich een van de belangrijkste mijnbouwmonumenten van het Sauerland: de ingestorte mijnen en de tien meter diepe schachten van de voormalige mijn Rom, die om veiligheidsredenen zijn omheind.

Aan de westkant werd kalksteen gewonnen totdat de activiteiten in de buurt van het stadscentrum in de jaren 1970 om veiligheidsredenen moesten worden gestaakt. Vanaf 2005 stond Oberhagen opnieuw in het middelpunt van de lokale belangstelling toen er plannen werden gemaakt om meer dan 30 meter van de oostelijke groevewand te verwijderen. Dit was bedoeld om het gebied uit te breiden voor een winkelcentrum dat was gepland voor de voormalige steengroeve. Dit plan stuitte op weerstand - waaronder de oprichting van het "Oberhagen Initiatief" in 2006 - en werd opgegeven.

Vooral in de lentemaanden ontvouwt dit kleine bos zijn bloemenpracht (bezoekers wordt gevraagd rekening te houden).

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.