AGB

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze homepage worden geplaatst. Onze homepage richt zich uitsluitend op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Contractuele partner, totstandkoming van het contract

Het koopcontract wordt gesloten met Sauerland e.V.

Door het plaatsen van de producten op de homepage doen wij een bindend aanbod tot het afsluiten van een contract voor deze artikelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling wordt een bevestigingsvenster geopend. 3. Contracttaal, contracttekst

3. taal van het contract, opslag van de contracttekst
De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

De opslag van de door u in het bestelformulier verstrekte gegevens vindt plaats in overeenstemming met de bewaartermijn van de wetgever.

4. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Afhalen van de goederen is alleen mogelijk op afspraak.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. betaling

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Factuur
Je betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om aankoop op rekening alleen aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

6. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is ontvangen.


Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische teksteditor Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.