Sculptuur "Het monument van de verloren valk" door Alan Sonfist

Art

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Sculptuur "Het monument van de verloren valk" door Alan Sonfist

Address

Sculptuur "Het monument van de verloren valk" door Alan Sonfist

57319 Bad Berleburg

Het 44 x 28 meter grote "Monument voor de verloren valk" kan alleen volledig worden herkend vanuit vogelperspectief. De New Yorkse kunstenaar Alan Sonfist heeft het silhouet van een zwevende valk op een open plek in het Wittgensteiner Woud gemodelleerd uit terpen aarde. De heuvels doen denken aan de verdedigingsheuvels van Keltische vestingwerken in de directe omgeving en zijn beplant met boomsoorten die ooit het bos in de regio domineerden, maar die door de mens zijn verdrongen. Met het hekwerk dat het silhouet volgt, beschermt Sonfist zijn werk symbolisch tegen mens en dier, die er vaak voor zorgen dat de oorspronkelijkheid van de natuur onherroepelijk verloren gaat door willekeur of begrazing.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.