Sint-Lucasparochie in het Elsoff- en Edertal

Kerk

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Sint-Lucasparochie in het Elsoff- en Edertal
De nieuw gevormde Lukasparochie in Elsoff en Edertal bestaat sinds januari 2017. Ze werd gevormd uit de voormalige Sint-Lucasparochie, die in 2006 ontstond door de fusie van Elsoff en Wunderthausen, en de parochies Wunderthausen en Diedenshausen. De dorpen Alertshausen, Beddelhausen, Christianseck, Diedenshausen, Elsoff, Schwarzenau en Wunderthausen vormen nu één parochie.
Ev. Kirche in Elsoff im Herbst
Kirchturm der ev. Kirche in Elsoff
Ev. Kirche in Elsoff

Address

Sint-Lucasparochie in het Elsoff- en Edertal

Am Kohlrücken (direkt neben der Kirche) 4

57319 Bad Berleburg

Telefon: 02755/240

Fax: 02755/224402

lukas-aktuell@kk-wi.de

URLs

Homepage

In 2009 vierden de inwoners van Alertshäuser, Beddelhäuser, Christiansecker, Elsoffer en Schwarzenauer samen het 950-jarig bestaan van hun parochie. Elsoff en de andere dorpen in de parochie werden voor het eerst vermeld in 1059.


De kerk in Elsoff is een van de oudste sacrale gebouwen in de parochie. Net als enkele andere kerken in Wittgenstein wordt de oorsprong ervan geschat op het midden van de 13e eeuw. De afbrokkelende toren van de kerk werd in 1869 vervangen door een nieuwe. Tegen 1982 verkeerde de kerk in een desolate staat. Daarom werden het interieur en de buitenkant van het schip grondig gerenoveerd en gedeeltelijk verbouwd tot 1993, waarna de toren werd gerenoveerd in 2001 en 2002.


Schwarzenau heeft sinds 1876 een zelfstandige parochie, daarvoor was het dorp verdeeld tussen Arfeld en Elsoff. Toen het huidige kerkgebouw van Schwarzenau in 1860 werd ingewijd, had het dorp aan de Eder op religieus gebied al een aantal turbulente jaren achter de rug. In de 18e eeuw was het dorp een bolwerk van radicaal piëtisme. De religieuze vluchteling Alexander Mack herdoopte in 1708 acht mensen in de Eder. Later verliet hij Schwarzenau en ging naar Amerika, waar zijn Kerk van de Broeders een van de belangrijkste religieuze groepen Werden. (Voor meer informatie: Alexander Mack Museum)


Wunderthausen en Diedenshausen scheidden zich pas in 1891 af van de moedergemeente Girkhausen. De kerk in Diedenshausen dateert waarschijnlijk uit de 13e eeuw, maar een brand in 1973 verwoestte de kerk zo erg dat ze grondig herbouwd moest worden. Wunderthausen werd ook al in 1303 genoemd in een brief van het aartsbisdom Mainz. De huidige kerk werd echter grotendeels in 1733 gebouwd.


Er zijn ook drie kapellen in de Sint-Lucasparochie. In alfabetische volgorde is de eerste de Alertshäuserkapel, die in 1820 als vakwerk werd gebouwd. De Beddelhäuser kapel is aanzienlijk ouder. Ze werd voor het eerst gedocumenteerd in 1553. De kerk is waarschijnlijk veel ouder dan deze datum doet vermoeden. Tijdens renovatiewerkzaamheden in 1906 werden in het stenen altaar artefacten gevonden die hier rond 1300 of iets later waren neergelegd. De multifunctionele Christiansecker kapel werd in 1975 gebouwd door de stad Bad Berleburg. Om de kerk voor verval of zelfs sloop te behoeden, richtten de inwoners van Christianseck in 2013 een "Vereniging tot behoud van de Christiansecker kapel e.V." op, die de kapel in een lang en ingewikkeld proces van de parochie kocht en nu alleen beheert.


De nieuwe Lukasparochie in Alertshausen, Beddelhausen, Christianseck, Diedenshausen, Elsoff, Schwarzenau en Wunderthausen beslaat ongeveer 80 vierkante kilometer en telt bijna 2400 parochianen (stand 3/2018).

Business hours

Unter mvp.avinotec.de/elsoff können die Gottesdienste auch im Internet besucht werden.  

Directions

Getting there

Fahren Sie von Schwarzenau Richtung Beddelhausen, nach dem Ortsausgang biegen Sie bitte links auf die L 902 Richtung Elsoff. Die Kirche ist am Ortseingang von Elsoff. Einen Parkplatz finden Sie vor der Kirche direkt am Ortseingang rechts.

Parking

gratis

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.