Geseke

Het Hellweggebied met zijn bronnen en vruchtbare lössgrond is al sinds de steentijd bewoond. In Geseke getuigt een gevonden Frankisch-Merovingische aardewerkoven uit het einde van de 6e of 7e eeuw van een grotere nederzetting rond een adellijk hof. Geseke werd al vermeld in een document uit 833 en kreeg stadsrechten in 1217. Naast de vakwerkhuizen langs de historische Hellweg zijn ook de laatromaanse en romaanse kerken in de buurt van de open Geseke beek en de Rosenteich vijver bezienswaardig, net als de volledig bewaard gebleven vestingmuur.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.