Möhnesee - Natuurreservaat Hevearm & Hevesee

Door zijn ligging tussen de agrarische Westfaalse Baai en het dichtbeboste Sauerland biedt de Möhne-stuwdam ideale voedsel- en rustomstandigheden voor trekkende watervogels. Elk jaar, van augustus tot april, komen er vele duizenden watervogels logeren, soms maandenlang. Vanwege het internationale belang als rust-, trek- en overwinteringsgebied is de stuwdam uitgeroepen tot EU-vogelreservaat in het Europa-brede Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden. Vooral in de rustige watergebieden van het natuurreservaat Hevesee vinden talrijke vogelsoorten een terugtrek- en overwinteringsgebied.

Tot de bezoekers die het hele jaar door komen behoren reiger- en wilde eenden, meerkoeten, aalscholvers, futen, grauwe ganzen, Canadese ganzen, knobbelzwanen en blauwe reigers. Zeldzamere bezoekers zijn wintertaling, krooneend, brilduiker, middelste zaagbek en dodaars.

Tip: De natuurpromenade met 3 uitkijkplatforms langs het schiereiland Heve.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.