Zintuiglijke tuin Germete

Park

Radeln nach Zahlen / Outdooractive POI / Zintuiglijke tuin Germete
Sinnesgarten in Germete

Address

Zintuiglijke tuin Germete

Quellenstraße 8

34414 Warburg

Telefon: 05694 9913730

serviam@t-online.de

URLs

Homepage

"Streef ernaar de eenheid van de Geest te bewaren door de vrede die u samenbindt" - het citaat uit de brief van Paulus aan de Efeziërs is een van de leidmotieven van de workshop Toekomstige Oecumene en ook van het programma. Gesprekken tussen de zusters Germeter Serviam en leden van de oecumenische gemeenschap - het Laurentiuskonvent uit Wethen - gaven de aanzet om te kijken naar de spirituele, theologische, sociaal-politieke en praktische kerkelijke dimensies van de oecumene.Als plaats van spirituele ervaring en rationele reflectie staat het Josefshaus van de zustergemeenschap Germeter open voor iedereen die in deze geest ideeën wil uitwisselen en gemeenschappelijke werkterreinen wil ontwikkelen.


Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.